CONCURS - Crăciun cu Praf de Stele - 200 ron

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Crăciun cu praf de stele”

Perioada campaniei: 02 decembrie – 23 decembrie 2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale “Crăciun cu praf de stele”, (denumita in continuare “Campania” este CELESTIA HANDMADE S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul în Strada General Dumitrache nr 9, bloc 271, ap 9 Brasov, jud Brasov, cod 500168, COD FISCAL: 39634984, Nr. Reg. Com: J8/1668/18.07.2018, reprezentată prin Voica Irina, asociat și acționar unit.

Campania se desfasoara prin intermediul rețelelor de socializare și prin email pe paginile care aparțin brandului Celestia Handmade și anume:

https://www.facebook.com/CelestiaHandmade

https://www.instagram.com/celestia_handmade/

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul celestiahandmade.ro

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta/ intrerupe/ prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul celestiahandmade.ro cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei doar online, pe paginile de socializare care aparțin de Celestia Handmad, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.2 Campania se desfasoara in perioada 02.12.2022 (ora 15:00, ora Romaniei) – 23.12.2022 (ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei), (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE INSCRIERE

4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Conditii privind inscrierea in Campanie

5.1.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
b) Participantul trebuie sa achizitioneze orice produse comercializate pe site-ul celestiahandmade.ro în valoare de cel puțin 100 ron (valoarea plătită, după aplicarea oricăror discounturi disponibile)
c) La fiecare 100 ron investiți pe site se mai adaugă 1 șansă de câștig (ex. Cumperi de 150 ron = 1 șansă de câștig, cumperi de 230 ron = 2 șanse de câștig, etc)
d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

Odată achiziția făcută, fiecare client va intra automat în această campanie.

SECTIUNEA 6. PREMIUL CAMPANIEI

Pentru această campanie premiul va fi 1 voucher în valoare de 200 ron, valabil 6 luni de la primirea acestuia.

Voucherul se aplica doar pe valoare produselor din cos.
La plata unei comenzi se poate folosi un singur voucher per comanda.
Voucherul poate fi utilizat o singura data, iar diferenta neutilizata nu se ramburseaza.
Dupa expirarea perioadei de valabilitate, codul alfanumeric nu mai poate fi utilizat pentru achitarea contravalorii produselor achiziţionate.
Vouchere se pot utiliza doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor disponibile pe celestiahandmade.ro

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiul oferit in cadrul Campaniei se vor acorda prin intermediul unei singure tragere la sorți, care va avea loc live pe pagina de instagram https://www.instagram.com/celestia_handmade/, pe data de 24 decembrie. Ora la care va avea loc extragerea va fi anunțată cu 24 de ore înainte pe pagina de instagram.

Lasă un comentariu

Nu uita, comentariile trebuie aprobate înainte de publicare